Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
अवधेशहरि भट्टराई सव.इन्जिनियर योजना शाखा bhattaraiabu07@gmail.com +9779855041680
गंगा कुमारी खडका खरिदार ९८५५०४१०००
रामहरी कोइराला खरिदार वडा कार्यालय सचिब १ र २ ९८४५०९८००८
अजिता शर्मा खरिदार ९८४५७२८२३०
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार वडा कार्यालय ३, ४ र ५ वडा सचिब
मनोज चौधरी खरिदार वडा कार्यालय ६ र ७, वडा सचिब
अर्पणा देवकोटा खरिदार ९८४५७२५१९९
रोजिना खडका ना.सु roji.chandrapurmun@gmail.com 9845588295
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार ९८४५७२२५०१३
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार वडा कार्यालय १३,१४ र १५ वडा सचिब ९८४५५७१५३३
ज्ञान प्रसाद चौलागाई सव. ओभरसियर
चुणामणि काफ्ले ना.सु ना. सु. लेखा ९८४५३३३२८७
सुनिल कुमार फनैत अमिन ९८४५२३३०८९
संजय कुमार चौधरी खरिदार ९८४५५६०१४६
सुरेश दाहाल कार्यकारी अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com ९८५५०४१११५