Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
अवधेशहरि भट्टराई सव.इन्जिनियर योजना शाखा bhattaraiabu07@gmail.com +9779855041680
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार ९८४५७२२५०१३
ज्ञान प्रसाद चौलागाई सव. ओभरसियर
सुनिल कुमार फनैत अमिन ९८४५२३३०८९
संजय कुमार चौधरी खरिदार ९८४५५६०१४६
अर्पणा देवकोटा खरिदार ९८४५७२५१९९
गंगा कुमारी खडका खरिदार ९८५५०४१०००
रामहरी कोइराला खरिदार वडा कार्यालय सचिब १ र २ ९८४५०९८००८
अजिता शर्मा खरिदार ९८४५७२८२३०
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार वडा कार्यालय ३, ४ र ५ वडा सचिब
मनोज चौधरी खरिदार वडा कार्यालय ६ र ७, वडा सचिब
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार वडा कार्यालय १३,१४ र १५ वडा सचिब ९८४५५७१५३३
चुणामणि काफ्ले ना.सु ना. सु. लेखा ९८४५३३३२८७
रोजिना खडका ना.सु
दामोदर उपाध्याय सूचना अधिकारी anjandamu@gmail.com 9855041027
मिठाराम हुमागाईं कार्यकारी अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com ९८५५०४१११५, ९८५५०८७१११