FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानिय तहको रोजगार रणनिति तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि यस चन्द्रपुर नगरपालिकामा के कस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने एवम् कसरी स्थानिय तहको रोजगारी (स्वरोजगारी सहित) अभिबृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि सरोकारवालाको धारणा / सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि यो