FAQs Complain Problems

Staff

नाम पद शाखा ई-मेल मोबाईल
कृष्ण प्रसाद सिग्देल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com 9855041115,9855053585
कीर्तिराज सुवेदी लेखा अधिकृत आ.ले.प. chandrapurmun@gmail.com ९८५५०४०८८८
भरत प्रसाद श्रीवास्तव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४५०२०७७६
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा rajeshsagarsah@gmail.com / ito.chandrapurmun@gmail.com ९८५५०३४१६५
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११००२७९
मिश्रिलाल साह शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा ९८४५५६१४५७
शान्ता तिमल्सिना रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र stimelsina@gmail.com ९८४५५७१०३७
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर + जिन्सी शाखा gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
रोजिना खडका ना.सु प्रशासन शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
चन्द्रकला बराल ना.सु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा१ ९८४५१३४१७३
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०४८५६०५१
विक्रम चौधरी ना.सु MIS Computer Operator chaudharybikram061@gmail.com ९८६५०१३९९६
रोशन कुमार चौधरी ना.सु MIS Computer Operator roshanchaudhary360@gmail.com ९८११८२५४१२
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार २ न. वडा सचिव ९८५५०४१२८६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर ३ न. वडा सचिव ९८१६२३२०५७
संजय कुमार चौधरी खरिदार १० न. वडा सचिव ९८४५५६०१४६
रामहरी कोइराला खरिदार ६ न. वडा कार्यालय सचिव ९८४५०९८००८
अर्पणा देवकोटा खरिदार सहायक लेखापाल ९८६५०४३८४४
श्री राम यादव खरिदार सहायक लेखापाल ९८६४८३६७७५
गंगा कुमारी खडका खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२६२३७५२
देवेन्द्र राय यादव सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा devendrayadav444r@gmail.com ९८४६५१४१७१
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
अजिता शर्मा खरिदार ४ न. वडा सचिव ९८४३६०५४१२
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार ७ न. वडा सचिब ९८४५५७१५३३
नरेन्द्र चौधरी खरिदार ५ नं. वडा सचिव ९८४५२३५४०९
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
शेख नसरे आलम खरिदार ९ न. वडा सचिव ९८४४११३७४५
प्रभु नारायण चौधरी फिल्ड सहायक पष्जिकरण शाखा prabhu14ry2018@gmail.com ९८२१११०२४८
बैतुल्लाह मुकदम का.स. ८ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४५३७७८३०
नन्दलाल कुँमर का.स. २ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४०३०२०२१
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
यम प्रसाद सापकाेटा फिल्ड सहायक कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
ध्रुव चाैधरी फिल्ड सहायक हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९
सोम बहादुर गदाल वि.क. चालक ब्याकु लोडर अपरेटर ९८६५०४३७७०