FAQs Complain Problems

Staff

नाम पद शाखा ई-मेल मोबाईल
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०४८५६०५१
संजय कुमार चौधरी खरिदार १० न. वडा सचिव ९८४५५६०१४६
अर्पणा देवकोटा खरिदार सहायक लेखापाल ९८६५०४३८४४
गंगा कुमारी खडका खरिदार राजश्व शाखा ९८४२६२३७५२
रामहरी कोइराला खरिदार ६ न. वडा कार्यालय सचिव ९८४५०९८००८
अजिता शर्मा खरिदार ४ न. वडा सचिव ९८४३६०५४१२
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार २ न. वडा सचिव ९८५५०४१२८६
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार ७ न. वडा सचिब ९८४५५७१५३३
रोजिना खडका ना.सु प्रशासन शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
अजय कुमार चाैधरी का.स. राजश्व शाखा ajaykumarchaudhary243@gmail.com ९८४५८९५२२३
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा + राजश्व शाखा ito.chandrapurmun@gmail.com ९८५५०३४१६५
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११००२७९
शेख नसरे आलम खरिदार प्रशासन शाखा ९८४४११३७४५
यम प्रसाद सापकाेटा का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर ३ न. वडा सचिव ९८१६२३२०५७
राम कशम चाैधरी का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८२१८१२३४५
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
ध्रुव चाैधरी चालक हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९
सोम बहादुर गदाल वि.क. चालक ब्याकु लोडर अपरेटर ९८६५०४३७७०
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर + जिन्सी शाखा gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
नन्दलाल कुँमर का.स. २ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४०३०२०२१
राजन प्रसाद अधिकारी का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ४ ९८४५१३५०२०
बैतुल्लाह मुकदम का.स. ८ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४५३७७८३०
कृष्ण प्रसाद सिग्देल उप-सचिव शिक्षा शाखा प्रमुख kpsigdel77@gmail.com 9855053585
कुमार बस्नेत चालक दमकल चालक ९८४५३३७०४४, ९८६०४४९७५४
पृथ्वी मगर का.स. ९८४५६१५२१५
कीर्तिराज सुवेदी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा kirtisubedi@gmail.com ९८५५०४०८८८
श्री राम यादव सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा priencesr207@gmail.com ९८६४८३६७७५
मिश्रिलाल साह शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा ९८४५५६१४५७
विक्रम चौधरी ना.सु MIS Computer Operator chaudharybikram061@gmail.com ९८६५०१३९९६
रोशन कुमार चौधरी ना.सु MIS Computer Operator roshanchaudhary360@gmail.com ९८११८२५४१२
भरत प्रसाद श्रीवास्तव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा (सूचना अधिकारी) chandrapurmun@gmail.com ९८४५०२०७७६
प्रभु नारायण चौधरी फिल्ड सहायक पष्जिकरण शाखा prabhu14ry2018@gmail.com ९८२१११०२४८
देवेन्द्र राय यादव सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा devendrayadav444r@gmail.com ९८४६५१४१७१
चन्द्रकला बराल ना.सु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा१ ९८४५१३४१७३
शान्ता तिमल्सिना रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र stimelsina@gmail.com ९८४५५७१०३७
पुरुषोत्तम कुमार चालक हलुका सवारी चालक ९८४५०३४९१५
दिलिप कुमार जैसवाल असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा dileepjayswal555@gmail.com 9849145981
सुरेन्द्र प्रधान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com 9855041115, 9851196317
सागर राज कोईराला खरिदार सामाजिक विकास शाखा sagar.raj123@gmail.com 9845159402
अम्बिका दाहाल सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ambikadahal9876@gmal.com 9845570439
महेश बोहरा इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा bohoramahesh@gmail.com 9844423920