आ.ब.२०७६।०७७ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको चौथो नगर सभाबाट स्वीकृत आ.व. २०७६/०७७ का बजेट तथा कार्यक्रमहरु ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाकाे संक्षिप्त परिचय

हाल : चन्द्रपुर नगरपालिका (क्षेत्रफल तथा जनसंख्याकाे अाधारमा राैतहट जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलाे नगरपालिका)

साविककाे :  पाँच वटा गा.वि.स. चन्द्रनिगाहपुर,पाैराई,जुडिबेला, सन्तपुर र डुमरिया 

२०६८ काे जनगणना अनुसार              जम्मा घरधुरी : १३४४५

पुरुष जनसँख्या : ३५८५८                  महिला जनसँख्या : २३२०१

जम्मा जनसँख्या : ७२०५९