कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद सिग्देल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com 9855041115,9855053585
कीर्तिराज सुवेदी व.आ.ले.प. अधिकृत आ.ले.प. chandrapurmun@gmail.com ९८५५०४०८८८
तारा प्रसाद निरौला लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9851177550
भरत प्रसाद श्रीवास्तव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४५०२०७७६
मिश्रिलाल साह शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा ९८४५५६१४५७
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११००२७९
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा rajeshsagarsah@gmail.com / ito.chandrapurmun@gmail.com ९८५५०३४१६५
शान्ता तिमल्सिना रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र stimelsina@gmail.com ९८४५५७१०३७
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर + जिन्सी शाखा gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
रोजिना खडका ना.सु प्रशासन शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
चन्द्रकला बराल ना.सु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा१ ९८४५१३४१७३
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०४८५६०५१
विक्रम चौधरी ना.सु MIS Computer Operator chaudharybikram061@gmail.com ९८६५०१३९९६
रोशन कुमार चौधरी ना.सु MIS Computer Operator roshanchaudhary360@gmail.com ९८११८२५४१२
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार २ न. वडा सचिव ९८५५०४१२८६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर ३ न. वडा सचिव ९८१६२३२०५७
संजय कुमार चौधरी खरिदार १० न. वडा सचिव ९८४५५६०१४६
रामहरी कोइराला खरिदार ६ न. वडा कार्यालय सचिव ९८४५०९८००८
अर्पणा देवकोटा खरिदार सहायक लेखापाल ९८६५०४३८४४
श्री राम यादव खरिदार सहायक लेखापाल ९८६४८३६७७५
देवेन्द्र राय यादव सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा devendrayadav444r@gmail.com ९८४६५१४१७१
गंगा कुमारी खडका खरिदार अार्थिक प्रशासन शाखा ९८५५०४२६९०
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
अजिता शर्मा खरिदार ४ न. वडा सचिव ९८४३६०५४१२
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार ७ न. वडा सचिब ९८४५५७१५३३
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
नरेन्द्र चौधरी खरिदार ५ नं. वडा सचिव ९८४५२३५४०९
शेख नसरे आलम खरिदार ९ न. वडा सचिव ९८४४११३७४५
अशोक कुमार साह अमिन नापी शाखा ashokjayswal803@gmail.com ९८४५७३६२८५
प्रभु नारायण चौधरी फिल्ड सहायक पष्जिकरण शाखा prabhu14ry2018@gmail.com ९८२१११०२४८
बैतुल्लाह मुकदम का.स. ८ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४५३७७८३०
नन्दलाल कुँमर का.स. २ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४०३०२०२१
यम प्रसाद सापकाेटा फिल्ड सहायक कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४