सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भता सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २०७५।०३।०४

चन्द्रपुर नगरपालिकाकाे पृष्ठभूमि २०७५।०२।१५

सामाजिक सुरक्षा भताका लाभग्राहीहरुको २०७४/७५ को तेश्राे किस्ताकाे बिबरण मिति २०७५।०२।१०

आ व २०७४/०७५ को दोश्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको रकम सम्बन्धित बैंकमा पठाइएको सूचना