FAQs Complain Problems

आ.व. २०८०।०८१ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, ग्रावेल तथा बालुवा उत्खनन, संकलन तथा निकासी कर, नुनथर पर्यटकिय क्षेत्रको कर तथा विभिन्न हाट बजारको कर उठाउने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।