FAQs Complain Problems

सामाजिक सूरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धमा ।