FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद सिग्देल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत chandrapurmunicipality@gmail.com 9855041115,9855053585
कीर्तिराज सुवेदी लेखा अधिकृत आ.ले.प. chandrapurmun@gmail.com ९८५५०४०८८८
भरत प्रसाद श्रीवास्तव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४५०२०७७६
राजेश सागर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा rajeshsagarsah@gmail.com / ito.chandrapurmun@gmail.com ९८५५०३४१६५
उमा गैरापिप्ली सत्याल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४११००२७९
मिश्रिलाल साह शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा ९८४५५६१४५७
शान्ता तिमल्सिना रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र stimelsina@gmail.com ९८४५५७१०३७
जितेन्द्र चाैधरी ना.सु कम्प्युटर अपरेटर + जिन्सी शाखा gtendra4455@gmail.com ९८४५८१८७१७
रोजिना खडका ना.सु प्रशासन शाखा roji.chandrapurmun@gmail.com ९८४५५८८२९५
चन्द्रकला बराल ना.सु महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा१ ९८४५१३४१७३
नुर महम्मद हुसैन सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०४८५६०५१
विक्रम चौधरी ना.सु MIS Computer Operator chaudharybikram061@gmail.com ९८६५०१३९९६
रोशन कुमार चौधरी ना.सु MIS Computer Operator roshanchaudhary360@gmail.com ९८११८२५४१२
केशब बहादुर बस्नेत खरिदार २ न. वडा सचिव ९८५५०४१२८६
ज्ञान प्रसाद चाैलागाई असिस्टेन्ट सव. ईन्जिनियर ३ न. वडा सचिव ९८१६२३२०५७
संजय कुमार चौधरी खरिदार १० न. वडा सचिव ९८४५५६०१४६
रामहरी कोइराला खरिदार ६ न. वडा कार्यालय सचिव ९८४५०९८००८
अर्पणा देवकोटा खरिदार सहायक लेखापाल ९८६५०४३८४४
श्री राम यादव खरिदार सहायक लेखापाल ९८६४८३६७७५
देवेन्द्र राय यादव सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा devendrayadav444r@gmail.com ९८४६५१४१७१
गंगा कुमारी खडका खरिदार आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२६२३७५२
सृजना कुमारी कोइराला खरिदार कम्प्युटर अपरेटर sricukoirala@gmail.com ९८६५०५०५८३
अजिता शर्मा खरिदार ४ न. वडा सचिव ९८४३६०५४१२
बिजेन्द्र चौधरी खरिदार ७ न. वडा सचिब ९८४५५७१५३३
नरेन्द्र चौधरी खरिदार ५ नं. वडा सचिव ९८४५२३५४०९
अजिता पौडेल भुजेल खरिदार ९८४६५५४६०५
शेख नसरे आलम खरिदार ९ न. वडा सचिव ९८४४११३७४५
प्रभु नारायण चौधरी फिल्ड सहायक पष्जिकरण शाखा prabhu14ry2018@gmail.com ९८२१११०२४८
बैतुल्लाह मुकदम का.स. ८ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४५३७७८३०
नन्दलाल कुँमर का.स. २ न. वडा कार्यालय सहयाेगी ९८४०३०२०२१
राम बहादुर रानामगर का.स. कार्यालय सहयाेगी वडा न. ६ ९८४५८४२०५९
पुरुषोत्तम कुमार चालक हलुका सवारी चालक ९८४५०३४९१५
यम प्रसाद सापकाेटा का.स. कार्यालय सहयाेगी ९८४५१३४९५२
राम किशाोर चाैधरी का.स. टयाक्टर चालक ९८४५२२३२०४
ध्रुव चाैधरी चालक हलुका सवारी चालक ९८४५२१६३२९